uwan ng Wikang Pambansa

Maligayang pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa!

Translate